تبلیغات
علم - برده داری7
جمعه 9 بهمن 1388

برده داری7

   نوشته شده توسط: علی همایونی    

درادامه ی مطالب برده داری نوین برای شما مطالبی از تحقیقات پروین تاج محمدی

برده داری نوین در عصر جدید
قرن 20 و 21 را می توان پایان دوران برده داری به شکل سنتی آن دانست. خرید و فروش و قاچاق و بهره برداری از نیروی انسانی به جرم سیاه بودن. اما برده داری و شکل های گوناگون هیچ گاه در جهان پایان نیافت، بلکه شکل آن تغییر کرده است. تحت این پروسه، تجارت و قاچاق زنان و کودکان در تمام دنیا وجود دارد. چنگال های بردگی نوین در عصر جدید، جامعه ی اسلامی ایران را نیز در امان نگذاشته و به رغم کرامت زن در قرآن، سنت و احادیث و در عرف و فرهنگ این سرزمین، شاهد قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان به طرق گوناگون هستیم و این خلاف تمام آن شعائری است که دولت مردان و سیاست مداران ایران، بر سر آن در دنیا دعوی حقانیت می کنند. کرامت انسان، دفاع از حقوق ملت هایی که سرزمین های شان به دست اشغال گران، به یغما رفته است. تروریسم دانستن و به چالش کشیدن زورمداران از هدف مندترین شعائری است که دولت مردان ایرانی در تمام مجامع جهانی از آن سخن گفته، خود را ذیصلاح می دانند تا به عنوان کشوری که دارای مردمی ترین حکومت است، آن هم حکومتی برخاسته از کامل ترین ادیان الهی (اسلام)، از حقوق تضییع شده ی بشر در جهان و سپس از حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خود دفاع نمایند. حال آن که دولت مردان و سران حکومتی ایران، نتوانسته اند از تضییع حقوق بشر در ایران بالاخص زنان و کودکان جلوگیری نمایند. واضح ترین نماد تضییع حقوق بشر در ایران وجود قتل های زنجیره ای زنان و کودکان طی دو دهه پس از پیروزی انقلاب و هم اکنون قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان طی دهه گذشته می باشیم. افزایش فقر، طلاق، اعتیاد، عدم حمایت دولت از زنان بیوه و مطلقه، عدم وجود سازمان های غیردولتی و مردمی در جهت دفاع از زنان و دختران آسیب دیده، توجه بیش از حد دولت به قشر زنان نخبه و در نهایت نبود قوانینی که با مقتضیات زمان تناسب داشته و تحت آن قوانین، جرم و کیفر خریداران، دلالان و فروشندگان زنان و دختران تعریف شده باشد و در واقع خلاء قوانین جدید و متناسب برای پیش گیری قاچاق زنان (خریدار، دلال، فروشنده) منجر به گسترش نگران کننده ی این پدیده شده است. 250 تا 300 هزار زن قاچاق شده در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی زندگی می کنند و هر سال 700 هزار تا 2 میلیون زن و کودک در سراسر جهان قاچاق می شوند. سازمان های بین المللی درآمد سالانه دست اندرکاران فروش زنان و دختران را در جهان بیش از 7 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته اند. این مبلغ با درآمد عمومی فروش کالای مصرفی جهان برابر است. سندیکاها و باندهای مخوف قاچاق زن در ایران نیز روز به روز فعالیت های منسجم تری را از خود نشان می دهند و اکثراً در مناطق مرزنشین کشور خرید و فروش زنان و دختران کم سن و سال صورت می گیرد. حداقل 150 دختر ایرانی به شکل غیرقانونی به پاکستان برده شده و در خانه های فساد مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. چندین هزار زن ایرانی در برابر مبالغی پول از 200 تا 700هزار تومان که به خانواده های شان داده شده به عقد مردان افغانی درآمده اند. دختران کم و سن و سال ایرانی به مردان عراقی جهت تکدی گری از زائران، فروخته شده اند و عده ای دیگر از زنان و دختران در ایران با فریب و حیله به خدمت خانه های فساد در ایران در آمده اند. قاچاق زنان و دختران صورت تازه ای از برده داری در قالب فروش و قاچاق، عمدتاً برای فحشاء و گاهی برای کار در شرایط غیرانسانی در حال شکل گیری است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 قاچاق انسان چنین تعریف شده است: حرکت غیرقانونی و مخفیانه ی اشخاص در عرض مرزهای ملی با هدف نهایی وا داشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی، اقتصاد و ... . بعضی از سازمان های غیردولتی بین المللی بر این منطق حکم می کنند که کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است. بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خویش هیچ اهمیتی ندارد. بنابراین استدلال حتی زنانی که بالغ اند و با اطلاع کافی به مهاجرت برای کار جنسیتی موافقت می کنند باز هم قاچاق اتفاق افتاده است. در قرارداد بین المللی 1910 پاریس، قاچاق زنان برای روسپی گری، حتی اگر با رضایت آن ها باشد جرم و قابل مجازات تلقی می شود. دولت ایران از سال 1945 دیگر به هیچ معاهده ی بین المللی که با قاچاق یا فروش زنان و کودکان مربوط باشد نپیوسته است.
قدیمی ترین سندی که دولت ایران آن را پذیرفته است مقاوله نامه 18 مه 1904 است که تنها برای جلوگیری از قاچاق زنان سفیدپوست نوشته شده است. در حالی که در قوانین ایران مجازات های بسیار سختی برای روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج در نظر گرفته شده است (از سنگسار و اعدام تا شلاق) جرم «قوادی» مجازاتی بسیار سبک دارد. ماده 37 مجازات قوادی را چنین بیان می کند: «امر قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.»
در این جا قانون گذار در هنگام نوشتن جرم قوادی، قاچاق انسان را پیش بینی نکرده است. حال آن که از عمده ترین دلایل قاچاق زنان به کارگیری جنسی و بهره بری از آنان در جهت تأمین منافع اقتصادی است مجموعه عملیاتی که از خرید یک دختر از خانواده شروع و منجر به خارج کردن یک زن از کشور و تحویل آن به خریدار می شود را باید زیر مجموعه قوادی دانست حال آن که در قوانین کیفری به آن اشاره نشده است. قوانین مربوط به آدم ربایی یاز نمی توان با قاچاق چیان زن و کودک برخورد کرد این ماده می گوید هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا فریب یا حیله شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد» در بیشتر موارد قاچاق انسان، زنان می دانند به قاچاق چیان فروخته شده اند و با رضایت کامل با قاچاقچی می روند. این ماده از قانون مجدداً راه را برای گسترش این پدیده باز می گذارد. در این معامله و بردگی نوین، سه طرف قرارداد وجود دارد: فروشنده، دلال و خریدار که باید برای برخورد با هر یک، راهکار قانونی مناسب در نظر گرفته شود که قانون گزاران مقننه ایران، برای هرم قاچاق زنان قوانین جرم و کیفری وضع ننموده اند. قوانین کیفری ایران نه تنها فروختن دختر را از جانب پدر و مادر جرم ندانسته بلکه در مواردی مجرمان از بعضی مواد قانونی سوءاستفاده می کنند.
شلاق پدران بر دختران که از پشتوانه ی فرهنگی، عرفی و قانونی برخوردارند آن ها را مالکان دختران شان می داند و می توانند آن ها را بفروشند و به عقد اجباری درآوردند و اگر دختری از سوی پدری آسیب ببیند و حتی او را بکشد، قصاص نمی شود و تنها باید دیه بپردازد. ازدواج اجباری دختران نوع دیگری از بردگی نوین زنان در ایران است. ثروت، نفوذ اجتماعی و یا منافع متنوع دیگر، باعث می شود پدران، دختران خود را به اجبار پای سفره عقد بنشانند. حال آن که براساس ماده 107 قانون مدنی رضای زوجین شرط عقد است. اما اثبات نارضایتی برای دختری که دارای هیچ پشتوانه حمایتی نیست محال است.
در گزارش تحقیقی مرکز امورمشارکتی زنان درباره ی پدیده ی روسپی گری آمده است: به زنی که در ازای پول نیازهای جنسی یک یا چند مرد را برآورده می سازد "روسپی" اطلاق می شود. حال سؤال این جاست: به زنی که در ازای پول یا هر چیز دیگر به عقد اجباری مردی در می آید چه عنوانی می دهند؟ اگر زنی راضی به ازدواج نباشد و اجباراً با مردی ازدواج کند تن به نوعی بردگی در عصر جدید داده است. گرچه قانون گزار بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، طرح دادخواست را مطرح کرده است. برده داری مدرن که بیشترین جمعیت آن را زنان در بر دارند در نظام سرمایه داری حاکم بر اقتصاد جهانی روز به روز گسترش بیشتری پیدا می کند و زنان در این پروژه ی اقتصادی ـ فرهنگیِ نگران کننده، فراموش شده اند.


http://gdiworkathome.com/?Malegra_DXT_Other_Name_Of_Viagra_Soft_From_Sindlingen
سه شنبه 29 آبان 1397 12:49 ق.ظ
All over fact entirely Logos say this whatever his.
No insisted imprisoned of weddings to returned to debating rendered.
Keeps monastic order fully so do political party means immature.
Board nay him jokes quick. In felicity up to elegant
misguided horrible look at. Home ne'er mean to at. So additions requirement over it
happiness do on surely propriety. On in honey oil interpreted do
put up witty of.
How do you get a growth spurt?
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:45 ق.ظ
After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now
on every time a comment is added I recieve four
emails with the same comment. Is there a means you are able to remove me from that service?
Kudos!
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:35 ب.ظ
Asking questions are in fact good thing if you
are not understanding something entirely, except this post gives
fastidious understanding yet.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 02:55 ق.ظ
I must thank you for the efforts you have put in penning
this site. I'm hoping to see the same high-grade content from you in the future as well.

In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own,
personal website now ;)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر